2018/19

Aktív žiackej samosprávy

 

Predseda: Sofia Zbihlejová – 9. B

Podpredseda: Tímea Horvátová – 9. B

 

Kultúrni referenti:

Vanesa Karchová – 6. B

Vanesa Krupčáková – 3. A

 

Športoví referenti:

Viliam Kurila – 8. B

Oliver Horváth – 8. A

 

Zberový referent: Peter Zbihlej – 7. B

 

Referenti pre medializáciu:

Michaela Čuhaničová – 6. A

Vanesa Krupčáková – 3. A

 

Zástupcovia v mestskom žiackom parlamente:

Sofia Zbihlejová, Tímea Horvátová