Aktív žiackej samosprávy

Členmi ŠŽS sú zástupcovia jednotlivých žiackych kolektívov, zvolení vo voľbách jednotlivých triednych žiackych samospráv – hovorcovia tried, v prípade neprítomnosti hovorcu triedy v zastúpení zástupcom hovorcu triedy

Predseda:                  Katarína Ondová    9.B

Podpredseda:            Simona Popovičová   9.Ahappy_children                                         Emília Jacíková   4.A

Kultúrni referenti:     Damián Demko   8.B                                               Alex Pham – Dinh   8.A                                          Michaela Čuhaničová   4.B

Športoví referenti:     Martin Kočiš   7.B                                                    Kamil Rohaľ   6.B                                                    Richard  Hrešo   4.A

Zberoví referenti        Juraj Paľovčík   6.A                                                                                                                 Ivana Ferková   3.A

Referenti pre medializáciu: Emma Elisabeth Hrindová 5.B                                                                                              Timea Horváthová 7.A