Úlohy

Úlohy  školskej žiackej samoprávy

  1. ŠŽS zastupuje záujmy školského žiackeho kolektívu v ročníkoch 1 -9 ako celku, ale aj záujmy jednotlivých triednych kolektívov
  2. ŠŽS rieši úlohy, ktoré sa týkajú jednotlivých triednych kolektívov, ale aj jednotlivých osôb – aktuálne informácie zo života triednych kolektívov na zasadnutiach ŠŽS
  •  vyhodnotenie úspechov a neúspechov pred školským žiackym kolektívom
  1. ŠŽS je orgánom na riadenie celého školského kolektívu, prijatie a splnenie rozhodnutí a úloh v čo najkratšom čase
  2. ŠŽS informuje triedne kolektívy o svojich rozhodnutiach a iných informáciách prostredníctvom hovorcov tried
  3. ŠŽS je orgánom, ktorý pomáha riešiť úlohy z úrovne vedenia školy a triednych učiteľov