Kompetencie ŠŽS

Kompetencie školskej žiackej samoprávy:

 

  1. Riadiť prácu triednych žiackych kolektívov a pravidelne dohliadať na ich činnosť
  2. Pripraviť otázky na spoločné zhromaždenia
  3. Zabezpečiť plnenie uznesení spoločného zasadnutia
  4. Zabezpečiť plnenie úloh, vyplývajúcich zo spoločných zasadnutí
  5. Uskutočniť kampane prebiehajúce na pôde školy
  6. Organizovať kultúrne akcie pre školský kolektív
  7. Riadiť medzitriedne súťaženie, súťaženie jednotlivcov
  8. Pomáhať vedeniu školy a triednym učiteľom odstrániť negatívne tendencie a javy v triednych kolektívoch