Akcie žiackej samosprávy

Plán aktivít v školskom roku 2016/2017

  1. Celoročné súťaženie kolektívov a jednotlivcov

Celoročné súťaženie kolektívov

Súťaž „O najlepšiu triedu“ – čistota a estetická úprava triedy, vyhodnocovaná priebežne v priebehu školského roka, zberové aktivity kolektívu; výsledky vedomostných súťaží; zapojenosť kolektívov do prípravy akcií, organizovaných školskou žiackou samosprávou, zapojenosť do kultúrnych akcií, reprezentujúcich školu, do projektových aktivít, výsledky v súťaži „Zvončeky“

Celoročné súťaženie jednotlivcov

 Celoročné súťaženie O najlepšieho žiaka/ žiačku

Celoročné súťaženie O najlepšieho športovca/ športovkyňu“

Celoročné súťaženie jednotlivcov, vyhlásené riaditeľom školy Zvončeky

– zberové aktivity

– vedomostné súťaže

– iné súťaže, organizované školou

– 0 vymeškaných hodín – vyhodnocované 1x štvrťročne

– prospech 1,00 – vyhodnocované 1x štvrťročne

– najúspešnejší žiak/ žiačka – vyhodnocované 1x štvrťročne

 

  1. Kultúrne akcie organizované ŠŽS:
  1. Od Lucie do Vianoc – december 2016
  2. Valentýnky – február 2017
  3. Veľká noc – apríl 2017

 

  1. Hodnotiace zhromaždenia celoškolského žiackeho kolektívu organizované ŠŽS – február, jún 2017