Záujmová činnosť

V školskom roku 2016/17 na škole pracujú krúžky

kruzky
Basketbal D                             5. – 9. roč.
Basketbal CH                           5. – 9. roč.
Gymnastika dievčatá              5. – 9. roč.
Gymnastika chlapci                 5. – 9. roč.
Hravá ruština                          7. B
Internetový krúžok                 5. – 9. roč.
Kamarát šport                         3. A
M 9                                           9. B
Matematika 9                          9. A
Matematika hrou                     4. A
Plamienok                                5. – 9. roč.
Pohybové hry                           3. B
Slovenčina pre deviatakov      9. AB
Štvrtáčik                                   4. B
Tvorivé všeličo                         5. – 9. roč.
Usilovné včielky                       1. B
Výtvarný krúžok                       2. A
Zvedavé sovičky                      1. A