Naši eTwinningáči

1-a Školský rok sa už rozbehol a s ním aj práca v rôznych projektoch.

Naši malí prváci, z 1.A triedy, sú spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Janou Fugovou zapoje
ní do niekoľkých medzinárodných projektov v rámci programu eTwinning.

Prvé dva projekty sú zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, Le Petit Prince: with head in the stars (Malý princ: s hlavou vo hviezdach)  a Welcome in the world of Giants (Vitajte vo svete obrov). Deti spoločne s pani učiteľkou budú čítať knihy Malý princ a Kamoš obor. Zároveň  budú robiť rôzne zaujímavé aktivity zamerané na prečítané časti kníh. O svoje poznatky sa budú deliť spoločne so svojimi medzinárodnými partnermi.

Tretí projekt Blue – Modrá, je zameraný na výtvarnú výchovu. Deti budú vyjadrovať svoje pocity,  nálady, fantáziu a aj pozorovania svojho okolia,  najmä modrou farbou. Vo svojej práci budú využívať rôzne výtvarné techniky.

Štvrtým projektom je krátkodobý projekt Universal Children’s Day – Toy Exchange, ktorý je zameraný na poznávanie práv dieťaťa a vyvrcholí 20. novembra vo Svetový deň detí.

 

Držme palce našim prvákom, aby sa im v ich projektovej činnosti darilo.