Záver školského roka 2016/17

Pre našich deviatakov nastal okamih, ktorý im bude pripomínať čas prežitý na tejto škole a zároveň obdobie, ktorým sa prenesú do detských čias.

O detstve a mladosti sa hovorí, že je najkrajším okamihom života.

A o rokoch strávených na základnej śkole ako o časoch, na ktoré sa nezabúda. Deviataci opustili lavice, kamarátov, ale aj pedagógov a zamestnancov školy a vykročili do nových dní, ktoré ich čakajú na strednej škole.

No okrem nich sme sa rozlúčili aj s učiteľmi Mgr. Darinou Flašárovou, Mgr. Vierou Butelovou, ktoré odchádzajú do dôchodku,  ale aj s PaedDr. Evou Lehotskou a Mgr. Martinom Vidiševským. Všetkým želáme ešte veľa zdravia a mnoho síl.

Počas slávnostného ukončenia školského roka boli  riaditeľom školy Mgr. L. Vjestom ocenení žiaci za výborný prospech, reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach i za rôzne aktivity.

Najlepšími žiakmi školy sa stali:

za I. stupeň Karin Machová 1.A

za II. stupeň Bianka Macková 8.B

Najúspešnejšími športovcami školy sa stali:

Jakub Eroglu 1.B a Alexandra Šestákova 4.B – I. stupeň

Jakub Ragan 9.B a Bianka Macková 8.B – II. stupeň

Všetkým želáme krásne prázdniny plné nových zážitkov.

 

Viac vo fotogalérii TU