Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia!

Pre zápis prvákov na  školský rok 2019/2020  je pripravené elektronické prihlasovanie detí do 1. ročníka ZŠ. Elektronickú prihlášku nájdete nižšie  Prosíme Vás o vyplnenie. Ak nám donesiete vyplnenú a vytlačenú prihlášku, urýchlite proces zápisu.

Ak je dieťa zverené do starostlivosti len jednému z rodičov, prosíme, aby ste priniesli súdne rozhodnutie.

Protokol a prihláška k  zápisu