Začiatok školského roka 2016/17

Začiatok školského roka 2016/17

Začiatok školského roka 2016/17

Dňa 05.09.2016 sme slávnostne otvárali  nový školský rok  2016 – 2017. Prišli sme po nádhernom lete oddýchnutí, veselí, utáraní.  Prváčikovia nesmelo v sprievode rodičov sa obzerali okolo seba.  Po hymne SR   sme si najprv vypočuli báseň  a privítal nás pán riaditeľ Mgr. L. Vjest . Po vypočutí príhovoru ministra školstva SR a pokynov pána riaditeľa  triedni učitelia informovali svojich žiakov o programe na nasledujúci deň. Veď v novom školskom roku  nás čaká veľa učenia, povinností…

Viac fotografii TU