Všade dobre, doma najlepšie

Žiaci michalovských základných škôl sa zúčastnili

v dňoch 28.05. – 30.05.2019  

  1. ročníka festivalu kultúrno – umeleckej činnosti

„Všade dobre, doma najlepšie “

pod záštitou primátora mesta Michalovce.

Našu základnú školu reprezentovali svojim tancom žiačky 2.B a 1.A triedy.

Mgr. A. Jankovyčová