Vianočná besiedka

Dňa 19.12.2017 o 16.00 hod. žiaci našej školy pozvali svojich rodičov, starých rodičov i priateľov na VIANOČNÚ BESIEDKU spojenú s otvorením VIANOČNEJ BURZY. V pestrom programe sa prezentovali žiaci prvého stupňa pesničkami, básničkami a vianočnými želaniami.

Rodičia si postupne odbaľovali svoje darčeky, ktorých hodnota je jednoducho nevyčísliteľná. Veď čo je krajšie, ako vidieť svoje vlastné dieťa stojac na javisku s hrčou v krku recitujúc naučený text? Odpoveď nájde každý hlboko vo svojom srdci.

Ďakujeme za účasť na našom predstavení a želáme všetkým krásne a požehnané vianočné sviatky!

Viac vo fotogalérií TU