Vianočná akadémia a slávnostné hodnotenie

Slávnostné hodnotiace zhromaždenie žiackej samosprávy a vianočná akadémia opäť spojili školský kolektív, žiakov 1.- 9. ročníka, v jeden celok, ktorý si užíval spoločne strávené chvíle pred koncom roka.

V úvode boli ocenení najlepší z nás zvončekom pána riaditeľa. V atmosfére očakávania najkrajších sviatkov roka sme sa tešili piesňam a tancom, ktoré predviedli naši spolužiaci.

Viac vo fotogalérií TU