Vianočná akadémia a hodnotiace zhromaždenie žiackej samosprávy

21. 12. 2018 žiaci našej školy sa stretli na spoločnom zhromaždení, ktoré pre nich, už tradične, zorganizovala žiacka samospráva. Znela vianočná hudba, spev, vinše, aj vtipné slovo. Ozýval sa smiech v spoločných hrách a v tanci a naši športovci predviedli ukážky svojich fyzických zručností v gymnastických vystúpeniach. A to všetko v rámci vianočnej akadémie, ktorú si pripravili žiaci v spolupráci s triednymi učiteľmi. Na záver boli najúspešnejší žiaci v tomto školskom roku ocenení zlatým zvončekom, ktorý udeľuje riaditeľ školy za úspešnú prácu, reprezentáciu školy, či iné výrazné aktivity.

Žiacka samospráva ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na vydarenom podujatí, blahoželá všetkým oceneným, praje pekné prázdniny a veľa úspechov v novom roku 2019! /EL/