Testovanie 5 – riaditeľské voľno

Dňa 20.11.2019 bude žiakom 6. až 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z dôvodu Testovania  5 2019 v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov.