Svetový deň vody

22.marec je Svetovým dňom vody. V deň tohto sviatku sa stretli malí predškoláci a naši prváci. Všetci sa stali žiakmi a spoločne pracovali na téme „Voda“. Formou brainstormingu vyjadrovali svoje názory, už získané poznatky. Spoznávali hodinu čítania a matematiky hravou formou – Cesta malej kvapky Aničky a Hra na rybárov. Zábavné dopoludnie sa vydarilo a deti odchádzali do materskej školy plné zážitkov.