Školský klub detí v novom šate.

Mali vaše deti dnes náročný deň? Potrebujú si oddýchnuť a zrelaxovať po náročnom dopoludní?  Vo vynovenom školskom klube si určite prídu na svoje.                                  Vymaľované priestory, nové lavice a trochu farby dali nový nádych aj našim triedam. Odpočinková zóna s pohovkou a sedacími vakmi, množstvom nových kreatívnych hračiek, stavebníc, skladačiek a spoločenských hier,  umožní  vašim deťom stráviť popoludnie v kultúrnom prostredí a priateľskej atmosfére pod dohľadom kvalifikovaných vychovávateliek.

Plán činnosti, ktorý sa riadi výchovným programom je rôznorodý a vychádza hlavne zo záujmov detí. Aktivity sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich výbere sú zohľadnené individuálne dispozície a osobné záujmy dieťaťa. Prostredníctvom rôznych činností a aktivít sa snažíme:

– poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu

– učiť deti aktívne oddychovať

– pomáhať deťom realizovať činnosti, ktoré ich zaujímajú

– podporovať u detí vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi

– podporovať tvorivosť detí

– učiť deti samostatne sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia

V rámci voľnočasových aktivít okrem tried využívame areál školského ihriska, multifunkčné ihrisko, pravidelne navštevujeme školskú knižnicu  a staráme sa o bylinkovú záhradku.

Príprava na vyučovanie spočíva nielen v písomnom vypracovaní domácich úloh, ale aj v rôznych didaktických hrách zameraných na postreh, pamäť a logické myslenie.                Naším cieľom je, aby vaše deti boli spokojné a šťastné. /IS/

Viac vo fotogalérii TU