Stravovanie športovcov

V súlade s VzN mesta Michalovce č.132 príloha č. 2 je možné stravovanie žiakov športových tried v iných finančných limitoch na úhradu stravy ako žiakov v iných triedach, to znamená obohatenie obedov o podávanie žemli, bagiet, pizze , jogurtu alebo šatôčky. Prídavky budú hygienicky zabalené stravník si ho môže odniesť so sebou.

V súlade s VzN podľa finančného pásma č.3               1 obed = 1,48 €

Prosím rodičov, aby žiakov, ktorý majú záujem prihlásili u vedúce školskej jedálne
Športovcom bude podávaný prídavok k obedu na základe čípu, ktorý teraz používajú.

 

 

 

                                                            Hudaková Zlatica
                                                               Vedúca ŠJ