Stavovanie dôchodcov

Výdaj stravy pre dôchodcov od 1.1.2016

od          11.00  – do  11.30 hod

Odhlásenie zo stravy do 7.00 hod.

telefonicky na čísle       056/ 62 82 916

internet                           www.portal.5zs.sk

email                              hudakova@5zs.sk

Hudaková Zlatica

vedúca šj