Odhlasovanie zo stravy

Stravu treba odhlásiť 24 hodín vopred, najneskôr do 14,00 hod.

osobne, telefonicky 056/6282916, 0911 232 055 mailom hudakova@5zs.sk

V prípade, že dieťa ochorie v noci, ráno nie je možné vyhlásenie zo stravy, obed si môžete vyzdvihnúť do obedára od 11,30 – do 13,30 hod..

Hromadné odhlásenie tried /výlet/ až 48 hodín vopred.