Zmluvy 2017

Správa registratúry a elektronických podaní

Poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany

Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby

Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny

Alfa Bio – dodávka tovaru