Zmluvy 2019

Škola v prirode

Výpoveď zmluvy na výpočtovú technku

Dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 

Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

T-com dodatky: zmluva1 zmluva2 zmluva3 zmluva4 zmluva5   zmluva6 zmluva7 zmluva8

Zmluva výpočtová technika a servis