Zmluvy 2019

Škola v prirode

Výpoveď zmluvy na výpočtovú technku

Dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 

Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Dodatok – nájom bytu

T-com dodatky: zmluva1 zmluva2 zmluva3 zmluva4 zmluva5   zmluva6 zmluva7 zmluva8

Zmluva výpočtová technika a servis

Úrazová poistka

Krádež vecí poistka

Bezpečnostný technik

Dodatok-poskytovanie elektronických služieb

Kupna zmluva-Ingema

Prenájom bazéna