Konzultačné hodiny

Utorok 8.00 – 11.00 hod.

Iné dni: po dohode s výchovným poradcom