Konzultačné hodiny

Výchovný poradca:   Mgr. Zlatuše Kleinová

  • piatok 6. a 7. vyučovacia hodina (12.10 – 12.55 a 13.25 – 14.10)
  • termín po vzájomnej dohode na t. č.  0948 443 327 do 15.00 hod
  • pre deviatakov aj počas veľkých prestávok