Harmonogram prijímacieho konania na SŠ

Dôležité udalosti v prijímacom pokračovaní