Ukončené projekty

Od nížiny po Poloniny

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky na ZŠ

Ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na ZŠ