Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľ                                          Mgr. Vjest Ladislav

 

Zástupca 1. – 4. roč.                       Mgr. Činčárová Renáta

Zástupca 5. – 9. roč.                        PaedDr. Uchaľ Jozef

 

Výchovný poradca                           Mgr. Kleinová Zlatuše

 

Primárne vzdelávanie – I. stupeň

Mgr. Adamová  Mária

PaedDr. Gáborová Beáta

Mgr. Jankovyčová Andrea

Mgr. Karšňaková Milada

Mgr. Šlinská Katarína

Nižšie sekundárne vzdelávanie – II stupeň

Mgr. Buchtová  Mária

Mgr. Čuvanová Viera

Mgr. Gajdošoci Juraj

PaedDr. Hajdúková Radmila

Mgr. Hamadejová Katarína

PaedDr. Kamasová Katarína

Mgr. Kolesár Peter

Mrg. Králik Ivan

PaedDr. Lacová Elena

Mgr. Mach Miroslav

Mgr. Meňky Ján

Mgr. Šimková Jana

Mgr. Štofila Ján

Mgr. Tóth Boris

Mgr. Vargová Irena

PaedDr. Vetrecin Juraj

Mgr. Vinerová Monika

Školský klub

Bc. Krišťaková Cecília                                                                                                     Smetanová Ingrid                                                                                                         Bc. Štofová Iveta