Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

 

Riaditeľ školy                                    Mgr. Miroslav Mach

Zástupkyňa riaditeľa školy             PaedDr. Beáta Gáborová

Zástupkyňa riaditeľa školy             Mgr. Monika Vinerová

Výchovný poradca                          Mgr. Kleinová Zlatuše

 

Primárne vzdelávanie – I. stupeň

 

Mgr. Adamová  Mária

Mgr. Jankovyčová Andrea

Mgr. Karšňaková Milada

Mgr. Šlinská Katarína

Nižšie sekundárne vzdelávanie – II stupeň

 

Mgr. Buchtová  Mária

Mgr. Čuvanová Viera

Mgr. Gajdošoci Juraj

PaedDr. Hajdúková Radmila

Mgr. Hamadejová Katarína

Mgr. Dominika Chvostáľová

PaedDr. Kamasová Katarína

Mgr. Kolesár Peter

Mgr. Králik Ivan

PaedDr. Lacová Elena

Mgr. Meňky Ján

Mgr. Šimková Jana

Mgr. Štofila Ján

Mgr. Vargová Irena

PaedDr. Vetrecin Juraj

 

Školský klub

 

Bc. Krišťaková Cecília

Smetanová Ingrid

Bc. Štofová Iveta