Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

 

Riaditeľ školy                                Mgr. Mach Miroslav

Zástupkyňa riaditeľa školy             PaedDr. Očvárová Beata

Zástupkyňa riaditeľa školy             Mgr. Vinerová Monika

Výchovná a kariérová poradkyňa    Mgr. Kleinová Zlatuše

 

Primárne vzdelávanie – I. stupeň

 

Mgr. Adamová  Mária

Mgr. Jankovyčová Andrea

Mgr. Karšňaková Milada

Mgr. Šlinská Katarína

Mgr. Jenčová Viera

Mgr. Šalatová Karina

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie – II stupeň

 

Mgr. Štefánia Balogová

Mgr. Barilik Sergej

Mgr. Bovanová Zuznana

Mgr. Buchtová  Mária

Mgr. Čuvanová Viera

Mgr. Gajdošoci Juraj

Mgr. Hamadejová Katarína

Mgr.  Chvostáľová Dominika

PaedDr. Kamasová Katarína

Mgr. Kolesár Peter

Mgr. Králik Ivan

PaedDr. Lacová Elena

Mgr. Meňky Ján

Mgr. Šimková Jana

Mgr. Štofila Ján

Mgr. Vargová Irena

PaedDr. Vetrecin Juraj

 

Školský klub

 

Smetanová Ingrid

Bc. Štofová Iveta

Bc. Alexová Gabriela