Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomický úsek                   Macanová Ľudmila                                                                                                                   Šutaj – Eštoková Agáta

Školská kuchyňa

Hudáková Zlatica – vedúca ŠJ   kuchar                                                        Bocanová Regina                                                                                Gujdanová Anna
Ivanová Valéria                                                                                    Kičinková Zuzana

 

 

Školník:                                   Kornel Ján                                                                                                                                 Romančák Miroslavupratovacka

Upratovanie                            Balažová Daniela                                                                           Bobaľová Adriana                                                                         Lukačová Irena                                                                             Mitriková Ľubica                                                                             Tirčová Jana