Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomický úsek

 

Macanová Ľudmila

Šutaj – Eštoková Agáta

 

Školská jedáleň

 

Hudáková Zlatica – vedúca ŠJ

Bocanová Regina

Gujdanová Anna
Ivanová Valéria

Kičinková Zuzana

 

Školník

Kornel Ján

Romančák Miroslav

 

Upratovanie

 

Balažová Danielaupratovacka

Lukačová Irena 

Mitriková Ľubica