ZO OZ

Kolektívna zmluva 2017

Príloha č.1 – Splnomocnenie

Príloha č.2 – Dodatok ku KZ

Príloha č.3 – Sociálny fond 2018

Príloha č.4 – Splnomocnenie 2019

Príloha č.5 – Dodatok ku KZ 2019

Príloha č.6 – Sociálny fond 2019