ZO OZ

Kolektívna zmluva 2017

Príloha č.1 – Splnomocnenie

Príloha č.2 – Dodatok ku KZ

Príloha č.3 – Sociálny fond 2018