Vyučovacie hodiny a prestávky

0. hodina: 7.00 – 7.45                                                prestávka: 5 minút

1. hodina: 7.50– 8.35                                                  prestávka: 10 minútzvoncek

2. hodina: 8.40 – 9.25                                                prestávka: 15 minút

3. hodina: 9.40 – 10.25                                              prestávka: 5 minút

4. hodina: 10.30 – 11.15                                             prestávka: 5 minút

5. hodina: 11.20 – 12.05                                             prestávka: 5 minút

6. hodina: 12.10 – 12.55                                             prestávka: 30 minút

7. hodina: 13.25 – 14.10                                             prestávka: 5 minút

8. hodina: 14.15 – 15.00