Vyučovacie hodiny a prestávky

0. hodina: 6.50 – 7.35                                                prestávka: 10 minút

1. hodina: 7.45– 8.30                                                  prestávka: 10 minútzvoncek

2. hodina: 8.40 – 9.25                                                prestávka: 20 minút

3. hodina: 9.45 – 10.30                                              prestávka: 10 minút

4. hodina: 10.40 – 11.25                                             prestávka: 10 minút

5. hodina: 11.35 – 12.20                                             prestávka: 10 minút

6. hodina: 12.30 – 13.10                                             prestávka: 20 minút

7. hodina: 13.30 – 14.10                                             prestávka: 10 minút

8. hodina: 14.20 – 15.00