Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2017/18

Prázdniny

 

jesenné                   30.október – 31. október 2017

vianočné                  23. december 2017 – 5. január 2018

polročné                   02. február 2018 (piatok)

jarné                          26. február – 2. marec 2018

veľkonočné             29. marec – 3. apríl 2018

letné                           02. júl – 31. august 2018

 

huranaprazdniny