Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2019/20

Prázdniny

 

jesenné                   30.október – 31. október 2019

vianočné                  23. december 2019 – 7. január 2020

polročné                   03. február 2020 (pondelok)

jarné                          2. marec – 6. marec 2020

veľkonočné             9. apríl – 14. apríl 2020

letné                           01. júl – 31. august 2020

 

huranaprazdniny