ŠKOLA ROKA 2018/19

Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej súťaže ŠKOLA ROKA sa uskutočnilo 6. novembra 2019 v Zrkadlovej sieni divadla Jána Palárika v Trnave.
Náš žiak Dávid Čižmár (8.B) sa stal víťazom kategórie Školský športovec roka základných škôl.
V školskom roku 2018/2019 sa nám naozaj darilo. Mnoho uskutočnených aktivít a vynikajúcich umiestnení v súťažiach nás opäť zaradilo medzi najúspešnejšie školy na Slovensku.
Šikovnosť našich žiakov, úsilie pedagógov a podpora rodičov sa pretavili do krásneho úspechu aj v tejto súťaži.
Každému, kto priložil ruku k dielu, ĎAKUJEME!
 

Výsledky v kategórii Športovec roka ZŠ:

1. miesto Dávid Čižmár, ZŠ Školská Michalovce

2. miesto Radka Hašková ZŠ Mlynská Stropkov

3. miesto Eva Hanicová ZŠ M. R. Martákovej L. Mikuláš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská asociácia športu na školách, článok: https://www.sass.sk/aktuality

link foto: https://sass.smugmug.com/Zo-zivota-SASS/Vyhodnotenie-%C5%A0KOLA-ROKA-6112019-Trnava/100CANON/i-7sx4G7R