Ako to u nás beží

Školský klub detí
Nachádza sa v samostatných priestoroch.
Má 3 oddelenia, ktoré sú upravené tak, aby si v nich mohli deti
po vyučovaní odpočinúť.

Prevádzka ŠKD je od 6,30 h do 16,30 h.
Po vyučovaní a obede zabezpečujeme pre deti činnosť:

  • odpočinkovú – relax v oddelení
  • rekreačnú – na vychádzky a pobyt vonku využívame krásne okolie našej školy
  • prípravu na vyučovanie – písanie domácich úloh
  • záujmovú činnosť v rámci tematických oblastí výchovy
Zmysluplné využitie voľného času a rozvoj talentu môžu deti realizovať v krúžkoch, ktoré vedú vyučujúci v popoludňajšom čase:.O deti sa stará tvorivý kolektív kvalifikovaných vychovávateliek, ktoré pre deti pripravujú zaujímavé akcie počas celého školského roka (Deň otvorených dverí, Vianočné posedenie, Besiedka, Karneval, Dopravná súťaž, atď.)

Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a poplatok v školskom roku 2017/2018 je 10 € mesačne.