Rozlúčka so školským rokom 2018/2019

Koniec školského roka sa na Školskej ulici niesol v znamení rozlúčky. Lúčiť sa prišli všetci žiaci. Najmenší, ktorí len nedávno prekročili jej brány, sa už pýšia svojim prvým vysvedčením. Aj tí, u ktorých deväť rokov na tejto škole končí a od budúceho školského roka už budú hrdí stredoškoláci.

V ich očiach sa zrkadlia spomienky. Pevným stiskom ruky a ružou vyjadrujú vďaku. Ďakujú vedeniu školy, pani učiteľkám, učiteľom, vychovávateľkám, upratovačkám aj pani kuchárkam…

Tak ako je už zvykom na našej škole, posledný deň šk. roka sa udeľujú aj ocenenia najlepším žiakom, ktorí nás reprezentovali v športových, vedomostných či výtvarných súťažiach. Nesmeli chýbať ani  najlepší športovci školy, či najlepší žiaci školy, ktorých ocenil pán riaditeľ Mgr. Ladislav Vjest vecnými cenami.

Príhovor pána riaditeľa sa okrem milých slov k žiakom a všetkým prítomným niesol aj v duchu rozlúčky.

Jedno sa končí, druhé začína a my sme sa v mene celej školy rozlúčili s vedením školy s prianím všetkého najlepšieho a našim žiakom  popriali krásne a pohodové letné prázdniny.

 

Už aj vrabce čvirikajú
že sa brány zatvárajú,
že už zvonec ide spať
a deti sa budú hrať.

Tabuľa si zavrie krídla,
umývadlo nemá mydla.

Ticho vládne v celej škole,
hluku mala až do vôle.

Knihy, perá, zošity do tašky si zbalil Ty? Ale ešte rozum káže, rozlúčiť sa.

 

Viac vo fotogalérii TU