Členovia RŠ

Členovia rady školy

 1. Mgr. Irena Vargová
 2. PaedDr. Beáta Gáborová
 3. Ľudmila Macanová
 4. Bc. Eva Macková
 5. Ing. Juraj Paľovčík
 6. Bc. Jana Šebová
 7. Mgr. Jana Šimková
 8. JUDr. Gabriel Dorič
 9. PhDr. Marta Horňáková
 10. Ing. Jaroslav Kapitan
 11. Ing. Michal Stričík, PhD.