Riaditeľské voľno

Riaditeľ základnej školy v zastúpení PaedDr. Uchaľ Jozef oznamuje,  že na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 odst. 5,  dňa  29.10.2018 /pondelok/ udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín začne  05.11.2018.