Prvé drobné krôčiky k zmenám areálu školy

Jedného krásneho slnečného dňa, v kalendári označenom ako piatok 13. 10. 2018, sa na

základe dobrovoľnej práce zamestnancov našej školy začalo postupne meniť prostredie prvého átria v našich priestoroch. Po nevyhnutných terénnych úpravách spojených s rekultiváciou pôdy sa pristúpilo k samotnej zmene tváre átria formou výsadby okrasných rastlín a stromčekov. Ich prirodzená krása bola ešte podčiarknutá aplikáciou dekoratívneho štrku, ktorý bol použitý nielen na chodník pretínajúci daný priestor. Na steny átria boli na niektorých miestach pripevnené drevené

palety, ktoré budú v budúcnosti slúžiť na umiestnenie črepníkových dekoratívnych rastlín. Práce aj s ohľadom na počasie postupne pokračujú už nielen na báze dobrovoľnej práce našich zamestnancov, ale aj za pomoci žiakov v rámci hodín na to určených. Všetky tieto aktivity smerujú postupne k jedinému cieľu, a to zútulniť a prinavrátiť život aj zvyšným priestorom, ktoré sú na našej škole./MM/

Viac fotografii TU

 

Som veľmi rád, že sa aj takouto formou darí zveľaďovať okolie našej školy. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa dobrovoľne zapojili do týchto prác. Osobitne by som chcel poďakovať p. Ing. Pavlovi Argalášovi ako aj p. Ing. Marte Mojsejovej za nezištnú pomoc pri realizácii úprav školy.

Mgr. Ladislav Vjest

      riaditeľ školy