Piataci vo hvezdárni

Krásny slnečný deň v utorok 22.10.2019 sprevádzal piatakov našej ZŠ na exkurziu do Hvezdárne v Michalovciach.
Slnečnou sústavou, jej planétami a hviezdami, nás zaujímavo sprevádzali pracovníci hvezdárne. Žiaci mali možnosť spoznať aj to, ako funguje malá meteorologická stanica a pozorovať Slnko ďalekohľadom v kopule Hvezdárne v Michalovciach.
Do školských lavíc sa vrátili plní nových vedomostí o vesmíre, ktoré určite využijú na vyučovacích hodinách.