Dejepisná olympiáda – školské kolo

Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci 7. až 9. ročníka zúčastnili školského kola Dejepisnej olympiády, kde si svoje vedomosti z histórie preverilo 9 súťažiacich. V jednotlivých kategóriách najlepšie umiestnenie dosiahli žiaci: Martin Čuvan žiak 7.B triedy, Kamil Roháľ žiak 8.B triedy a Patrik Kačanovský žiak 9.A triedy.  Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole, ktoré ich čaká vo februári. /MV/

Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice

Decembrové dni pre deti plné očakávania  Mikuláša i sviatkov plynú určite veľmi pomaly.

No Mikuláš prišiel tohto roku do školskej knižnice dokonca skôr. 5. decembra navštívili naši prváci  prvýkrát školskú knižnicu. Oboznámili sa s prostredím  i pravidlami knižnice, prezreli si množstvo nových kníh a spoločne sme si prečítali rozprávku. Okrem sladkostí v balíčku, ktoré im Mikuláš medzi knihami ukryl, dostali aj jeden netradičný darček – čitateľský preukaz. Aj keď ešte deti nepoznajú každé písmenko, vypožičali si knihy, ktoré im rodičia určite radi prečítajú.

Veríme, že tento deň bol  motiváciou, aby sa stali pravidelnými návštevníkmi knižnice a rozvíjali záujem a lásku ku knihám a múdrosti, ktorá sa v nich ukrýva. /IS/

Mikulášska nádielka

Vo štvrtok 6.12.2018 zavítala „MIKULÁŠSKA NÁLADA „aj na našu školu. Žiaci 1. stupňa už od rána čakali na Mikuláša. Toto čakanie si krátili a spríjemnili rôznymi aktivitami. Niektorí mu chystali básničky, iní pesničky. S Mikulášom aj čítali, počítali či kreslili. Nálada bola výborná a žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou. Mikuláš nesklamal a každého potešil sladkosťami. /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Vedecko-technické centrum Košice

29.11.2018  bol krásny slnečný deň. Žiaci ôsmeho ročníka sa vybrali vlakom do Technického múzea v Košiciach. V interaktívnych miestnostiach Vedecko- technického centra si na jednotlivých stanovištiach osvojovali poznatky z optiky, mechaniky, akustiky, magnetizmu. Upevnili si poznatky aj z matematiky a biológie.

Plní nových zážitkov sa vrátili domov a chcú si niektoré pokusy sami zopakovať na hodine fyziky./KK/

Strašidiel sa nebojíme!

Jesenné obdobie prináša so sebou staré i novšie tradície, ktoré sa v našej spoločnosti pomaly udomácňujú.

Nech už trávime tieto dni akokoľvek, pokúsme sa hlavne prejaviť úctu a lásku každej bytosti. Môžeme si v kruhu rodiny zaspomínať na všetko krásne, čo sme prežili s tými, ktorí už nie sú medzi nami. Najmladším členom môžeme priblížiť rodokmeň rodiny.  Pre deti je dôležité poznať históriu rodiny, v ktorej žijú. A taktiež je dôležité, aby poznali aj históriu jednotlivých sviatkov.  Veď dejiny sú učiteľkou života.

Keď naše deti budú poznať podstatu a históriu jednotlivých sviatkov, budú sa vedieť správne a múdro rozhodnúť, ktorý z nich si vlastne pripomenú.

My sme si ich pripomenuli spôsobom deťom vlastným, hrou a dobrou náladou. /IS/

Viac vo fotogalérii TU

Piataci vo Hvezdárni

Dňa 23. 11. 2018  žiaci 5. ročníka strávili piatkové dopoludnie v priestoroch budovy Hvezdárne v Michalovciach. Odborný výklad, pozorovanie oblohy obrovským ďalekohľadom a ukážka práce meteorologickej stanice zaujímavým spôsobom doplnilo učivo geografie. Žiaci si zopakovali prebraté učivo  a získali aj odpovede na svoje zvedavé otázky./MV/

 

Ďalšie ocenenie pre našu školu

Dnes sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach zišli ľudia rovnakej krvnej skupiny, ktorým sú blízke olympijské myšlienky. Košický samosprávny kraj a Slovenský olympijský výbor ocenili najaktívnejšie školy pri organizovaní Olympijského dňa a sprievodných akcií. Medzi najlepšími nechýbala ani naša škola. Ocenenie z rúk predsedu VÚC R.Trnku a čestného prezidenta SOV F.Chmelára prebral pán riaditeľ L.Vjest.

Michalovský olympijský klub má byť na čo pyšný, okrem nás bola ocenená aj SOŠT Technická.

1 2 3 4 5 6 22