Medzinárodný etwinningový seminár Chania, Grécko

Chania, nádherné  romantické mesto nazývané Benátkami východu ležiace  na severnom pobreží ostrova Kréta,  hostilo  na medzinárodnom seminári 18. 10. – 20. 10. 2018 učiteľov z rôznych štátov Európy, ktorí sú aktívni v eTwinningových projektoch alebo svoje aktivity v tejto oblasti práve začínajú. Pracovným jazykom seminára bola angličtina.

Na tomto seminári určenom  pre učiteľov primárneho vzdelávania s názvom „Open Source Tools in eTwinning projects“ sa zúčastnili aj dvaja učitelia z našej školy PaedDr. Beáta Gáborová a Mgr. Katarína Šlinská (vyslaní boli štyria učitelia zo Slovenska).

Počas   pobytu prebiehali rôzne prednášky a workshopy. Tie   ponúkli  množstvo nástrojov a zdrojov, ktoré je možné použiť pri realizácii eTwinnigového projektu a zároveň ukázali možnosti  využívania „twinspace“, v ktorom sa celý  projekt realizuje.

Na  záver seminára bolo úlohou nájsť a predstaviť  projektových partnerov,  oboznámiť účastníkov seminára  s obsahom nového projektu a projekt zaregistrovať.

Cieľom nášho  projektu „Let´s get physical!“ je vzbudiť záujem študentov poznávať a učiť sa o rôznych krajinách Európy (pamiatky UNESCO, zvyky, tradície, miestna krajina) s využitím rôznych nástrojov a zároveň sa zdokonaľovať v anglickom jazyku. Našimi partnerskými  školami sa stali základné školy z Anglicka (mestečko Leicester),             Švédska ( mesto Staffanstorp) a jedna základná škola zo Slovenska (mesto Košice). Projekt je naplánovaný na mesiace november- máj.

Takú tvorivú pracovnú atmosféru a také európske priateľstvá, aké sa vytvorili v Chanii, si želáme aj v našej ďalšej pedagogickej práci.

 

PaedDr. Beáta Gáborová, Mgr. Katarína Šlinská

Viac vo fotogalérii TU

 

 

Babičkina záhrada

Veselú mám kamarátku, sukničku vždy nosí krátku. Azda zbiera stromom listy, konáre im smelo čistí. Opreteky s vetrom lieta, šiel by s ňou aj na kraj sveta. Zaspievam jej večer pieseň, prezradím vám, je to……..Uhádli ste? Áno, je to jeseň.

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. Aj záhrady nám vydali svoje bohatstvo. Preto sa rozhodli žiaci 1. stupňa , ich učitelia a ŠKD zrealizovať výstavku pod názvom „ Babičkina záhrada.“ Jej brány sme otvorili 22. októbra pri vchode do budovy našej školy a celý týždeň sme sa mohli pokochať  krásnymi výtvormi.

A toto sú naši víťazi:

1.A   Xénia Pavlíková, Jakub Bechner

1.B   Natália Trčková, Samuel Roháľ

2.B   Lenka Belušáková, Lili a Viki Petrová

3.A   Michal Čuvan, Natália Krivdová, Terezka Jaciková

4.A   Sofia Demčáková, Katka Šimková

Samozrejme všetci  ostatní zapojení sa môžu tešiť na sladkú odmenu. Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým, ktorí prispeli k nádhernej výzdobe školy, ďakujeme.  /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Škola roka 2017/2018

26.10.2018 v Detve  naša škola  prebrali ocenenie Škola roka v celoštánej súťaži aktivity škôl v športe. Skončili sme na 5.mieste. v kategórii škôl nad 300 žiakov. Cenu prebrala pani učiteľka Hajdúková a Dávid Čižmár, majster Slovenska v gymnastickom štvorboji /RH/. 

 

 

Naši žiaci v reprezentácii SR do 15 rokov

V polovici októbra prebehli prvé zrazy mládežníckej hokejovej  reprezentácie do 15 rokov.

Od 15. do 17. októbra 2018 sa takéto stretnutie  konalo v Humennom. Zúčastnili sa ho aj hráči HK Mládež Michalovce  –  2 naši súčasní žiaci a jeden bývalý žiak  (Sebastián Štekláč, Martin Kočiš a Samuel Solenský).  Sú to nielen skvelí športovci, ale aj výborní žiaci.

Sme na nich hrdí a veríme, že sa v reprezentácii presadia a nazbierajú potrebné skúsenosti.

Blahoželáme!

/MB/

Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

25.októbra 2018 sa naši deviataci zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch športovej haly GPH. Zaujímavými a aj praktickými prezentáciami sa predstavilo 16 stredných škôl v pôsobnosti KSK, zástupcovia ÚPSVaR. Budúci stredoškoláci získali prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v najbližšom regióne.

Zúčastnili sa aj na Dni otvorených dverí na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach a na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach./MB/

Školský klub detí v novom šate.

Mali vaše deti dnes náročný deň? Potrebujú si oddýchnuť a zrelaxovať po náročnom dopoludní?  Vo vynovenom školskom klube si určite prídu na svoje.                                  Vymaľované priestory, nové lavice a trochu farby dali nový nádych aj našim triedam. Odpočinková zóna s pohovkou a sedacími vakmi, množstvom nových kreatívnych hračiek, stavebníc, skladačiek a spoločenských hier,  umožní  vašim deťom stráviť popoludnie v kultúrnom prostredí a priateľskej atmosfére pod dohľadom kvalifikovaných vychovávateliek.

Plán činnosti, ktorý sa riadi výchovným programom je rôznorodý a vychádza hlavne zo záujmov detí. Aktivity sú zamerané na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri ich výbere sú zohľadnené individuálne dispozície a osobné záujmy dieťaťa. Prostredníctvom rôznych činností a aktivít sa snažíme:

– poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu

– učiť deti aktívne oddychovať

– pomáhať deťom realizovať činnosti, ktoré ich zaujímajú

– podporovať u detí vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi

– podporovať tvorivosť detí

– učiť deti samostatne sa rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia

V rámci voľnočasových aktivít okrem tried využívame areál školského ihriska, multifunkčné ihrisko, pravidelne navštevujeme školskú knižnicu  a staráme sa o bylinkovú záhradku.

Príprava na vyučovanie spočíva nielen v písomnom vypracovaní domácich úloh, ale aj v rôznych didaktických hrách zameraných na postreh, pamäť a logické myslenie.                Naším cieľom je, aby vaše deti boli spokojné a šťastné. /IS/

Viac vo fotogalérii TU

Deň jablka

Jabloň je najrozšírenejší ovocný strom na svete. Jeho plody sú mimoriadne bohaté na vitamíny a stopové prvky. Aby sa na toto výborné ovocie nezabudlo, v októbri oslavuje svoj deň. Preto aj my prváci sme sa rozhodli, že 25.októbra budeme mať „ JABLKOVÉ UČENIE .“Najprv sme sa o jabĺčku dozvedeli veľa zaujímavostí, hľadali v ňom písmená, počítali jablkové príklady, maľovali a nakoniec sme jabĺčko i ochutnali. Tento deň bol pre nás príjemným spestrením. /MA/

Viac vo fotogalérii TU

1 2 3 4 5 6 21