Codeweek 2016

codeweek-2016V dňoch od 15.10. do 23.10.2016 prebiehal týždeň európskeho kódovania a rozvoja digitálnej gramotnosti žiakov. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci celého prvého stupňa ZŠ na Školskej 2 v Michalovciach, pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Fugovej, v projekte Hráme sa s Baltíkom.  Na hodinách hravej informatiky a informatickej výchove pracovali s programom Baltík 3 a tu tvorili jednoduché programy. Program Baltík 3  je u žiakov veľmi obľúbený a preto aj vytvorené programy boli nápadité a veľmi pekné. Blahoželáme.certifikat-code-week

Finančná gramotnosť

 

prasiatko-iconOd októbra 2016 prebieha na našej škole súťaž „ FINANČNÁ OLYMPIÁDA“, ktorá je zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti. Je určená žiakom piateho až deviateho ročníka. Zapojiť sa môže každý, kto má chuť. Súťaži sa o zaujímavé ceny, ktoré žiaci využijú na vyučovaní (vedecké kalkulačky a USB kľúče). Každý mesiac od októbra 2016 do júna 2017 bude zverejnená otázka na nástenke finančnej gramotnosti. Správnu odpoveď treba v písomnej forme odovzdať v kabinete matematiky. Koncom júna 2017 sa budú losovať ceny, z každej triedy zo žiakov čo sa zúčastnia sa vylosuje jeden žiak.

Želám Vám veľa šťastia.

p.uč. Lehocká

 

Ochrana života a zdravia

p1320007V dňoch 08.- 09.09.2016 prebiehalo v našej škole OZŽ (účelové cvičenie). Vo štvrtok si v triedach žiaci ako vždy ,,nasucho,, upevnili  a zopakovali staré vedomosti. V piatok sme sa presúvali do ,, Kerty,, hľadajúc cestu podľa ,,kešiek,, (to bola nová úloha) na stanovištia a predviedli svoje zopakované a novonadobudnuté  vedomosti a zručnosti. Všetci sme sa  snažili ukázať, čo dokážeme v zdravotníckej príprave, v pohybe a pobyte v prírode, dopravnej  športovej zdatnosti.  Preukázali sme  veľa vedomostí, zručností…Najviac veselosti  a súťaživosti sme prejavili nielen na športovom stanovišti: lyžovaní okolo kužeľov nasucho, v chodení na klátikoch, preskakovaní lana… ale aj pri hľadaní ,,kešiek,,. Táto úloha pripravená telocvikármi bola najlepšia. Nami očakávané  krásne slnečné počasie vyšlo.

Viac fotografii TU

 

Začiatok školského roka 2016/17

Začiatok školského roka 2016/17

Začiatok školského roka 2016/17

Dňa 05.09.2016 sme slávnostne otvárali  nový školský rok  2016 – 2017. Prišli sme po nádhernom lete oddýchnutí, veselí, utáraní.  Prváčikovia nesmelo v sprievode rodičov sa obzerali okolo seba.  Po hymne SR   sme si najprv vypočuli báseň  a privítal nás pán riaditeľ Mgr. L. Vjest . Po vypočutí príhovoru ministra školstva SR a pokynov pána riaditeľa  triedni učitelia informovali svojich žiakov o programe na nasledujúci deň. Veď v novom školskom roku  nás čaká veľa učenia, povinností…

Viac fotografii TU

 

1 27 28 29