Ochranárik 112

timea-horvatova-7-a-12-rDnes ( 01.12.2016) prebehlo vyhodnotenie súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Do tejto súťaže sa zapojilo 9 MŠ, 12 ZŠ s 96 prácami a špeciálne školy s DD. Zúčastnili sa aj naše deti, z ktorých Tímea Horvátová získala 2.miesto v kategórii roč. 5.- 9.

Aj naši žiaci Lucka Horvátová  získala 2. miesto  a Mário Kompuš 3. miesto za svojou prácou pod vedením  vychovávateliek DeD v  kategórii Detský domov. Gratulujeme.

Viac vo fotogalérii

140.výročie vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Michalovciach

p1320241Jedno z najvýznamnejších podujatí nášho ,,Plamienka,, v šk.r. 2016/17  je nesúťažného charakteru.  Bola to  beseda spojená s prezentáciou činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Michalovciach za účasti mladých hasičov a ich vedúcich z 2.,5.,6. a 8. ZŠ. Medzi pozvanými boli aj  predstavitelia mesta zastúpení  primátorom mesta Michalovce Mgr. Viliamom Záhorčákom , riaditeľom okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru a členmi dobrovoľného hasičského zboru. Akcia sa uskutočnila 11.11.2016  v priestoroch Zemplínskej knižnice G. Zvonického.

Viac vo fotogalérii

Deň mladých hasičov vo Vinnom

dscn6908Dievčatá z hasičského krúžku ,,Plamienok,, dňa 07.10.2016  sa zúčastnili Dňa mladých hasičov na jazere Vinné. Počasie nám prialo, hasičský guľáš taktiež po splnení všetkých disciplín.  Dievčatá získali 8.miesto a povedali si ,že  musia byť aj lepšie. Do toho!

Viac fotografii v galérii

72. výročie oslobodenia mesta Michalovce

My, čo sme nikdy nezažili vojnu, si ani nevieme predstaviť situáciu, akú zažívali Michalovčania v roku 1944. Strach, smútok, bieda …

15225408_10206810897184217_264908539_o  Dňa 25.11.2016 si  aj žiaci našej školy ( 8.B, 9.B) uctili pamiatku padlých pri oslobodzovaní Michaloviec na Cintoríne Červenej armády v Michalovciach.

Sme šťastní, že dnes  môžeme žiť slobodne a v mieri. Táto udalosť nám ale pripomenula, ako blízko je od lokálnych šarvátok k nenávisti a ku krviprelievaniu.

Veríme, že na takéto udalosti budeme už len s pietou spomínať.

 

15224720_10206810377211218_2051585642_o img_0217

Peniaze vo virtuálnom svete

Dňa 18. novembra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili interaktívnej odbornej prednášky ku svetovému dňu sporenia( 31. október). Prednášku viedla RNDr. Zuzana Priščáková Phcimg1584D. na tému „Peniaze vo virtuálnom svete“. Naši žiaci sa dozvedeli o internetovej open – source  peňažnej mene „Bitcoin“. Súčasťou prednášky bola interaktívna súťaž, v ktorej žiaci pracovali  v skupinách. Každá skupina si mala vytvoriť svoju fiktívnu firmu a sledovať jej finančný vývoj na trhu v „bitcointoch“. Víťazom gratulujeme.

cimg1596 cimg1595 cimg1587

Týždeň práv dieťaťa

V týždni od 14. – 18. novembra 2016 spoznávali žiaci 1.A triedy „Práva dieťaťa“. Každý deň sa zoznamovali vždy s niekoľkými právami a v rámci ich poznávania robili rôzne zaujímavé aktivity.

prava-dietata-foto

PondelokPrávo na meno a štátnu príslušnosť –  deti písali prvé p
ísmeno svojho mena, vyhľadávali na mape Európy Slovensko a na mape Slovenska, svoje rodné mesto.

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia – rozhovorom sa zoznamovali s týmito rozdielmi a s potrebou tolerancie k týmto rozdielom.

UtorokPrávo na zdravý duševný a telesný rozvoj – spoznávali rozhovore vzdelávať sa, navštevovať školu, knižnicu, krúžky, športové aktivity. Aktivita – knihy z triednej  knihovničky.

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí – video a beseda.

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie – didaktické hry so žiakmi.

StredaPrávo na lásku, porozumenie a starostlivosť – rozhovor o svojich rodinách – foto rodiny.

Právo na prednostnú ochranu a pomoc – braistorming na tému: živelné pohromy, ochrana, záchrana, matka, dieťa.

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním – aktivita: Odtlačky

PiatokPrávo na bývanie, výživu a zdravotné služby –Aktivita: modelovanie Zdravé jedlo

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva; aktivita: téma –  Deti utečenci a Hračka pre kamaráta

Celý týždeň práv dieťaťa vyvrcholil 20.novembra 2016, Svetovým dňom detí.

Žiaci 1.A takto plnili aj úlohy z eTwinningového projektu Universal Children´s Day vytvorená hračka eTwinning boy / eTwinningový chlapec, pocestuje do školách Európy a vráti sa k nám naspäť vo februári 2017. Tak šťastlivú cestu!

1 25 26 27 28 29