Ochrana života a zdravia

p1320007V dňoch 08.- 09.09.2016 prebiehalo v našej škole OZŽ (účelové cvičenie). Vo štvrtok si v triedach žiaci ako vždy ,,nasucho,, upevnili  a zopakovali staré vedomosti. V piatok sme sa presúvali do ,, Kerty,, hľadajúc cestu podľa ,,kešiek,, (to bola nová úloha) na stanovištia a predviedli svoje zopakované a novonadobudnuté  vedomosti a zručnosti. Všetci sme sa  snažili ukázať, čo dokážeme v zdravotníckej príprave, v pohybe a pobyte v prírode, dopravnej  športovej zdatnosti.  Preukázali sme  veľa vedomostí, zručností…Najviac veselosti  a súťaživosti sme prejavili nielen na športovom stanovišti: lyžovaní okolo kužeľov nasucho, v chodení na klátikoch, preskakovaní lana… ale aj pri hľadaní ,,kešiek,,. Táto úloha pripravená telocvikármi bola najlepšia. Nami očakávané  krásne slnečné počasie vyšlo.

Viac fotografii TU

 

Začiatok školského roka 2016/17

Začiatok školského roka 2016/17

Začiatok školského roka 2016/17

Dňa 05.09.2016 sme slávnostne otvárali  nový školský rok  2016 – 2017. Prišli sme po nádhernom lete oddýchnutí, veselí, utáraní.  Prváčikovia nesmelo v sprievode rodičov sa obzerali okolo seba.  Po hymne SR   sme si najprv vypočuli báseň  a privítal nás pán riaditeľ Mgr. L. Vjest . Po vypočutí príhovoru ministra školstva SR a pokynov pána riaditeľa  triedni učitelia informovali svojich žiakov o programe na nasledujúci deň. Veď v novom školskom roku  nás čaká veľa učenia, povinností…

Viac fotografii TU

 

1 23 24 25