Prvá prvácka videokonferencia

2Dňa 25.októbra 2016 sa v 1.A triede, na Základnej škole, na Školskej ulici v Michalovciach, uskutočnila prvá videokonferencia v rámci medzinárodného projektu eTwinning: Vitajte vo svete obrov. Prváci sa na túto akciu dôkladne pripravili. Otázky a zároveň obrázky Kamoša obra boli veľmi pekné.

Deti z partnerskej školy, zo ZŠ v Louny v Českej republike, odpovedali správne a tiež si pripravili aj svoje otázky pre michalovských prvákov. Zároveň sa dohodli na ďalšej videokonferencii, kde by si vyskúšali spoločne stráviť jednu vyučovaciu hodinu. Už teraz sa na ňu tešia.

Jesenné variácie

tekvice3Posledný októbrový týždeň sa v našej škole, na ZŠ Školskej ulici v Michalovciach, zjavia oranžoví tekvicoví panáci. Veselými úsmevmi vnášajú do priestorov školy radosť a pohodu.

Codeweek 2016

codeweek-2016V dňoch od 15.10. do 23.10.2016 prebiehal týždeň európskeho kódovania a rozvoja digitálnej gramotnosti žiakov. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci celého prvého stupňa ZŠ na Školskej 2 v Michalovciach, pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Fugovej, v projekte Hráme sa s Baltíkom.  Na hodinách hravej informatiky a informatickej výchove pracovali s programom Baltík 3 a tu tvorili jednoduché programy. Program Baltík 3  je u žiakov veľmi obľúbený a preto aj vytvorené programy boli nápadité a veľmi pekné. Blahoželáme.certifikat-code-week

Finančná gramotnosť

 

prasiatko-iconOd októbra 2016 prebieha na našej škole súťaž „ FINANČNÁ OLYMPIÁDA“, ktorá je zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti. Je určená žiakom piateho až deviateho ročníka. Zapojiť sa môže každý, kto má chuť. Súťaži sa o zaujímavé ceny, ktoré žiaci využijú na vyučovaní (vedecké kalkulačky a USB kľúče). Každý mesiac od októbra 2016 do júna 2017 bude zverejnená otázka na nástenke finančnej gramotnosti. Správnu odpoveď treba v písomnej forme odovzdať v kabinete matematiky. Koncom júna 2017 sa budú losovať ceny, z každej triedy zo žiakov čo sa zúčastnia sa vylosuje jeden žiak.

Želám Vám veľa šťastia.

p.uč. Lehocká

 

Ochrana života a zdravia

p1320007V dňoch 08.- 09.09.2016 prebiehalo v našej škole OZŽ (účelové cvičenie). Vo štvrtok si v triedach žiaci ako vždy ,,nasucho,, upevnili  a zopakovali staré vedomosti. V piatok sme sa presúvali do ,, Kerty,, hľadajúc cestu podľa ,,kešiek,, (to bola nová úloha) na stanovištia a predviedli svoje zopakované a novonadobudnuté  vedomosti a zručnosti. Všetci sme sa  snažili ukázať, čo dokážeme v zdravotníckej príprave, v pohybe a pobyte v prírode, dopravnej  športovej zdatnosti.  Preukázali sme  veľa vedomostí, zručností…Najviac veselosti  a súťaživosti sme prejavili nielen na športovom stanovišti: lyžovaní okolo kužeľov nasucho, v chodení na klátikoch, preskakovaní lana… ale aj pri hľadaní ,,kešiek,,. Táto úloha pripravená telocvikármi bola najlepšia. Nami očakávané  krásne slnečné počasie vyšlo.

Viac fotografii TU

 

Začiatok školského roka 2016/17

Začiatok školského roka 2016/17

Začiatok školského roka 2016/17

Dňa 05.09.2016 sme slávnostne otvárali  nový školský rok  2016 – 2017. Prišli sme po nádhernom lete oddýchnutí, veselí, utáraní.  Prváčikovia nesmelo v sprievode rodičov sa obzerali okolo seba.  Po hymne SR   sme si najprv vypočuli báseň  a privítal nás pán riaditeľ Mgr. L. Vjest . Po vypočutí príhovoru ministra školstva SR a pokynov pána riaditeľa  triedni učitelia informovali svojich žiakov o programe na nasledujúci deň. Veď v novom školskom roku  nás čaká veľa učenia, povinností…

Viac fotografii TU

 

1 22 23 24