Hodina zeme

Celosvetová kampaň organizovaná organizáciou WWF Hodina Zeme vyvolala u Michalovčanov veľký záujem. Olympijský klub Michalovce v spolupráci so ZŠ Školská 2 pripravili v rámci tejto kampane workshop pre deti. V piatok  24.3.2017 sa o škodlivosti svetelného znečistenia okrem žiakov 1.- 4.ročníka ZŠ Školská 2 dozvedeli aj deti IV.MŠ. Problematiku im prezentoval žiak 6.ročníka ZŠ Okružná  Ján Uchaľ.  Nové poznatky o dopade nadmerného svietenia na prírodu i človeka deti zúročili pri tvorbe plagátov s touto aktuálnou témou.

Žiakom 5.- 8.ročníka sa prihovoril RNDr.Komárek, ktorý objasnil najmä spôsoby správneho a nesprávneho svietenia a vyzval žiakov k ekologickému spôsobu života.

V sobotu večer  25.3.2017 sa Michalovce zhasnutím verejného osvetlenia na 60 minút na viacerých uliciach pripojili k miliarde ľudí na celom svete a vyslali odkaz, že im nie je ľahostaný osud našej planéty a chcú bojovať proti klimatickým zmenám na Zemi.

Pred budovou ZŠ Školská 2  sa v čase od 20.30 – 21.30 zhromaždilo množstvo detí a rodičov. Vo svetle bateriek a lampiónov sa presunuli na ihrisko školy, kde zhasli všetky svietidlá a videli len svetielkujúce krúžky na rukách. Prihovoril sa im predseda Olympijského klubu  Dr.Uchaľ a súčasne odmenil vecnou cenou výherkyňu fotosúťaže vyhlásenej OK. Zvíťazila Katarína Ondová, žiačka 9.ročníka s fotografiou Mliečnej dráhy nad Šíravou.

Škoda, že nám neprialo počasie a mračná zatienili krásnu hviezdnu oblohu, na ktorú má nárok každý z nás.

Viac vo fotogalérii

Klokan 2017

Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do medzinárodnej súťaže Matematický klokan.  Aj tohto  roku 50 žiakov 1. –  8. ročníka riešilo netradičné úlohy v kategóriách Klokanko 1, 2, 3, 4, Školák 5, 6 a Benjamín 7, 8. Ako sa darilo, dozvieme sa 10. 4. 2017.

Viac vo fotogaléri

Hodina Zeme – chceme vidieť TMU

OK Michalovce pripravil pre žiakov i širokú verejnosť workshop na tému svetelného znečistenia. Uskutoční sa v priestoroch V.ZŠ, v piatok 24.3.2017. Prezentáciu u svetelnom smogu prednesie žiak J.Uchaľ. Telemostom sa spojíme s Pavlínou Hudcovou a vypočujeme si hosťa z hvezdárne. V sobotu večer 20.30 hod. ste všetci srdečne pozvaní na nočné stretnutie na pôde V.ZŠ. Svietiť si budeme len baterkami alebo lampiónmi a v okolí školy bude na 1 hodinu vypnuté verejné osvetlenie aby sme videli TMU. Tešíme sa na vás.
http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/

Svet okolo nás

Dňa 28.2.2017 sa žiaci 5. až 9. ročníka zúčastnili projektu pod názvom – Svet okolo nás. Témou projekcie bol Juhoamerický kontinent, krajina starých Inkov, nevysvetliteľných záhad, mystického  Peru. Program bol ukončený diskusiou, ktorá umocnila zážitok z celého projektu. Žiakom sa program páčil a tešia sa na ďalšie zaujímavé cestovanie.

Viac vo fotogalérii

Karneval na ľade

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 22.februára 2017 a tentokrát netradične – na ľade. Ľadová plocha zimného štadióna sa zaplnila vílami, princeznami, pirátmi i všelijakými inými rozprávkovými bytosťami. O zábavu sa starali usilovné pani učiteľky , ktoré v kostýmoch šašov mnohí ani nespoznali. Všetky deti sa veselo zabávali, šantili a tancovali. Najkrajších 21  masiek bolo v závere odmenených peknými vecnými cenami. Na všetkých ostatných čakala sladká odmena.

Viac vo fotogalérii

Malí Všetkovedkovia

Naši malí žiaci opäť uspeli. Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci 1. – 5.ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Milým prekvapením bolo 1.miesto našej malej prváčky, z 1.A triedy, Karinky Machovej, ktorá zároveň získala titul Všetkovedko školy v školskom roku 2016/2017.

Ďalšími Všetkovedkami sa stali:

Emka Muchová  2.A

Katka Šimková 2.A

Miško Demko 1.A

Ku krásnemu úspechu im srdečne blahoželáme!

1 22 23 24 25 26 29