Peniaze vo virtuálnom svete

Dňa 18. novembra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili interaktívnej odbornej prednášky ku svetovému dňu sporenia( 31. október). Prednášku viedla RNDr. Zuzana Priščáková Phcimg1584D. na tému „Peniaze vo virtuálnom svete“. Naši žiaci sa dozvedeli o internetovej open – source  peňažnej mene „Bitcoin“. Súčasťou prednášky bola interaktívna súťaž, v ktorej žiaci pracovali  v skupinách. Každá skupina si mala vytvoriť svoju fiktívnu firmu a sledovať jej finančný vývoj na trhu v „bitcointoch“. Víťazom gratulujeme.

cimg1596 cimg1595 cimg1587

Týždeň práv dieťaťa

V týždni od 14. – 18. novembra 2016 spoznávali žiaci 1.A triedy „Práva dieťaťa“. Každý deň sa zoznamovali vždy s niekoľkými právami a v rámci ich poznávania robili rôzne zaujímavé aktivity.

prava-dietata-foto

PondelokPrávo na meno a štátnu príslušnosť –  deti písali prvé p
ísmeno svojho mena, vyhľadávali na mape Európy Slovensko a na mape Slovenska, svoje rodné mesto.

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia – rozhovorom sa zoznamovali s týmito rozdielmi a s potrebou tolerancie k týmto rozdielom.

UtorokPrávo na zdravý duševný a telesný rozvoj – spoznávali rozhovore vzdelávať sa, navštevovať školu, knižnicu, krúžky, športové aktivity. Aktivita – knihy z triednej  knihovničky.

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí – video a beseda.

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie – didaktické hry so žiakmi.

StredaPrávo na lásku, porozumenie a starostlivosť – rozhovor o svojich rodinách – foto rodiny.

Právo na prednostnú ochranu a pomoc – braistorming na tému: živelné pohromy, ochrana, záchrana, matka, dieťa.

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním – aktivita: Odtlačky

PiatokPrávo na bývanie, výživu a zdravotné služby –Aktivita: modelovanie Zdravé jedlo

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva; aktivita: téma –  Deti utečenci a Hračka pre kamaráta

Celý týždeň práv dieťaťa vyvrcholil 20.novembra 2016, Svetovým dňom detí.

Žiaci 1.A takto plnili aj úlohy z eTwinningového projektu Universal Children´s Day vytvorená hračka eTwinning boy / eTwinningový chlapec, pocestuje do školách Európy a vráti sa k nám naspäť vo februári 2017. Tak šťastlivú cestu!

Hlasovanie  – O najkrajší obrázok  Kamoš obor

Zapojte sa do medzinárodného hlasovania o najkrajší obrázok v rámci eTwinningového projektu: Welcome in the world of Giant.

Postup hlasovania:

  1. Klikni na link: https://www.dotstorming.com/topic/582b4f2f25574db1345d2192
  2. Zadaj svoje meno – meno účastníka
  3. Prezri si všetky obrázky
  4. Vyber 3 najkrajšie a zaklikni do guličky.

Hlasovanie trvá do 30.novembra 2016. Ďakujeme za vašu účasť na hlasovaní, 1.A trieda.

Veľkí čítajú malým

V piatok 11.novembra sa stretli žiaci 5.B a 1.A triedy.  Na spoločnej vyučovacej hodine, kde pracovali s knihou Roalda Dahla, Kamoš obor.velki-citaju-malym

Piataci čítali z knihy o tom, ako Kamoš obor spolu so Sofiou navštívili krajinu snov a tieto sny chytali. Prváci sa dozvedeli, že zlé sny sa nazývajú nočné mory.

V priateľskej atmosfére žiaci oboch tried vyjadrovali svoje názory na pekné sny a nočné mory. Svoje sny si aj nakreslili. Táto hodina zanechala v prvákoch veľmi pekné zážitky a ani si neuvedomovali ako si touto formou, obe triedy,  rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť.

Frobscottle – nápoj šťastia pre prvákov

frobscottleNaši malí prváci z 1.A naďalej čítajú knihu Kamoš obor v rámci eTwinning projektu: Welcome in the world of Giant a popri čítaní robia rôzne zaujímavé aktivity.

V piatok 4.novembra si vytvorili záložky do knihy a v pondelok 7. novembra vyrábali nápoj šťastia, podobný, nápoju, ktorý pil aj Kamoš obor a Sofia v krajine obrov. Nápoj deťom veľmi chutil a chcú si ho vyrobiť aj doma pre svojich blízkych.

Tak šťastlivé: Na zdravie!

Magická škola

pisemePosledný deň pred jesennými prázdninami sa Základná škola na Školskej ulici v Michalovciach šibnutím čarovného prútika mení na Magickú školu. V školských laviciach sedia malé čarodejnice a malí bosoráci, čertice a čertíci, duchovia a strašidielka. Atmosféra je magická a veselá. A potom hurá na jesenné prázdniny.

1-a-magicka-skola

Exkurzia v Košiciach –  za vedou a technikou

dscf1750V rámci Týždňa vedy a techniky sa dňa 26. 10. 2016 žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

V rôznych expozíciách múzea zameraných na baníctvo, hutníctvo, umelecké kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, energetiku mali žiaci  možnosť nahliadnuť do histórie a tradícií vedy a techniky na Slovensku.

Najviac sa im však páčilo vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež.  V ňom sa nachádzalo 120 interaktívnych exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky, zastúpené boli prírodné vedy ako fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a množstvo ďalších. Žiaci si mohli samostatne a voľne  vyskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy.

Súčasťou múzea je aj Planetárium, ktoré žiakom previedlo hviezdu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies. Žiaci si vypočuli rozprávku s astronomickou tematikou, pozorovali a poznávali rôzne súhvezdia v našej Slnečnej sústave.

Do školy a domov odchádzali plní zážitkov.

1 21 22 23 24