Testovanie 9

Dňa 5. apríla sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka na našej škole.

Z dôvodu testovania je udelené riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka v daný deň.

Vyučovanie pokračuje vo štvrtok.

Deň otvorených dverí

27.marca sa otvorila brána našej školy  pre budúcich prvákov  a ich rodičov. V úvode sa im predstavilo divadlo BABADLO s rozprávkou Hrnček var. Po ukončení  rozprávky sa deti presunuli do tried, kde plnili zábavné úlohy na témy Hravá angličtina, Po stopách detektíva Baltazára, Kamarát Baltík a Malý vedec. Na záver sa deti a ich rodičia stretli v školskej jedálni, kde na ne čakalo veľmi chutné pohostenie.

Svetový deň vody

22.marec je Svetovým dňom vody. V deň tohto sviatku sa stretli malí predškoláci a naši prváci. Všetci sa stali žiakmi a spoločne pracovali na téme „Voda“. Formou brainstormingu vyjadrovali svoje názory, už získané poznatky. Spoznávali hodinu čítania a matematiky hravou formou – Cesta malej kvapky Aničky a Hra na rybárov. Zábavné dopoludnie sa vydarilo a deti odchádzali do materskej školy plné zážitkov.

Orlie pierko

Lásku ku knihám prejavili naši prváci a deti z materskej školy na Školskej ulici v Michalovciach na spoločnom stretnutí , pod názvom Orlie pierko, ktoré zorganizoval Školský klub a Zemplínska knižnica GZ. Prváci ukázali, že čítanie kníh im je blízke.  Pekným plynulým čítaním z knihy sa predviedol prvák Miško Demko. Indiánsku tematiku doplnila krásna výstavka indiánskych kníh a predmetov a úlohy, ktoré boli deti pripravené.  V závere dopoludňajšieho stretnutia bola návšteva knižnice, ktorá sa nachádza v priestoroch našej školy.

Hodina zeme

Celosvetová kampaň organizovaná organizáciou WWF Hodina Zeme vyvolala u Michalovčanov veľký záujem. Olympijský klub Michalovce v spolupráci so ZŠ Školská 2 pripravili v rámci tejto kampane workshop pre deti. V piatok  24.3.2017 sa o škodlivosti svetelného znečistenia okrem žiakov 1.- 4.ročníka ZŠ Školská 2 dozvedeli aj deti IV.MŠ. Problematiku im prezentoval žiak 6.ročníka ZŠ Okružná  Ján Uchaľ.  Nové poznatky o dopade nadmerného svietenia na prírodu i človeka deti zúročili pri tvorbe plagátov s touto aktuálnou témou.

Žiakom 5.- 8.ročníka sa prihovoril RNDr.Komárek, ktorý objasnil najmä spôsoby správneho a nesprávneho svietenia a vyzval žiakov k ekologickému spôsobu života.

V sobotu večer  25.3.2017 sa Michalovce zhasnutím verejného osvetlenia na 60 minút na viacerých uliciach pripojili k miliarde ľudí na celom svete a vyslali odkaz, že im nie je ľahostaný osud našej planéty a chcú bojovať proti klimatickým zmenám na Zemi.

Pred budovou ZŠ Školská 2  sa v čase od 20.30 – 21.30 zhromaždilo množstvo detí a rodičov. Vo svetle bateriek a lampiónov sa presunuli na ihrisko školy, kde zhasli všetky svietidlá a videli len svetielkujúce krúžky na rukách. Prihovoril sa im predseda Olympijského klubu  Dr.Uchaľ a súčasne odmenil vecnou cenou výherkyňu fotosúťaže vyhlásenej OK. Zvíťazila Katarína Ondová, žiačka 9.ročníka s fotografiou Mliečnej dráhy nad Šíravou.

Škoda, že nám neprialo počasie a mračná zatienili krásnu hviezdnu oblohu, na ktorú má nárok každý z nás.

Viac vo fotogalérii

1 21 22 23 24 25 29