Ochrana života a zdravia

V dňoch 07.- 08.09.2017 prebiehalo v našej škole za veľkej radosti detí OŽZ .                       

Vo štvrtok si v triedach žiaci ako vždy ,,nasucho,, upevnili  a zopakovali staré vedomosti.                    

  V piatok nás nádherné slniečko vyhnal von z budovy školy na stanovištia pri jazierku vo štvrti IBV Stráňany , kde sme si zopakovali novonadobudnuté  vedomosti a zručnosti a staré obnovili.

Všetci sme sa  snažili ukázať, čo dokážeme v zdravotníckej príprave, v pohybe a pobyte v prírode, dopravnej  a športovej zdatnosti, ale hlavne pri mimoriadnych situáciách.  Najviac veselosti  a súťaživosti sme prejavili na športovom stanovišti: lyžovaní okolo kužeľov nasucho, v chodení na klátikoch, preskakovaní lana… ale aj pri hľadaní názvov rastlín podľa novej aplikácie v mobile.

To bolo pohybu a zvedavosti, čo je čo! Hladní a spokojní sme sa vrátili do školy.

Fotogaléria TU

Začiatok školského roka 2017/18

      Dnes, 04.09.2017 sme slávnostne otvárali nový školský rok 2017 – 2018. Nebude taký istý ako po minulé roky. Počasie bolo všelijaké, a tak sme sa všetci zhromaždili v telocvični. Na konci radu sa zjavili nové tváre deviatakov – našich bývalých ôsmakov a na druhom konci prekvapené, čakajúce, nedočkavé a dychtivé tváričky prváčikov.
Jedných čaká náročný posledný školský rok na ZŠ a nám učiteľom a zvlášť rodičom dokázať veľa:  učiť sa, zvládnuť obrovské množstvo testov a zvlášť Testovanie 9… a najmenší začiatočníci spoznávať nové písmenká, číslice, svoje miesto v triede a pani učiteľku …a   všetci pripravení na novej štartovacej línii .
V novom školskom roku  nás všetkých privítal pán riaditeľ Mgr. L. Vjest, primátor mesta Mgr. Viliam Záhorčák  a vypočuli sme si aj príhovor  ministerky školstva SR. Prváčikov ešte osobitne v triedach privítal pán riaditeľ.
Všetci si vypočuli pokyny od triednych učiteľov na ďalší deň .
          Vitaj nový školský rok.

Fotogaléria TU

Stravovanie v šk. roku 2017/18

Vážení rodičia
Podľa vyhlášky 121/94 o školskom stravovaní je potrebné:
– zaplatiť za stravu mesačne vopred a to do 1.dňa v mesiaci.
– platiť sa môže formou trvalého príkazu, z osobného účtu v banke alebo poštovou poukážkou./nezabudnúť uviesť variabilný symbol uvedený na poukážke/

Stravu treba odhlásiť 24 hodín vopred, najneskôr do 14,00 hod.
osobne, telefonicky 056/6282916, 0911 232 055 mailom /hudakova@5zs.sk/
v prípade, že dieťa ochorie v noci, ráno nie je možné vyhlásenie zo stravy, obed si môžete vyzdvihnúť do obedára od 11,30 – do 13,30 hod..

Hromadné odhlásenie tried /výlet/ až 48 hodín vopred.

Ďakujem za porozumenie.
Hudáková Zlatica, vedúca šj

 

Poznámka: Prihláška na stravovanie v časti školská jedáleň

Záver školského roka 2016/17

Pre našich deviatakov nastal okamih, ktorý im bude pripomínať čas prežitý na tejto škole a zároveň obdobie, ktorým sa prenesú do detských čias.

O detstve a mladosti sa hovorí, že je najkrajším okamihom života.

A o rokoch strávených na základnej śkole ako o časoch, na ktoré sa nezabúda. Deviataci opustili lavice, kamarátov, ale aj pedagógov a zamestnancov školy a vykročili do nových dní, ktoré ich čakajú na strednej škole.

No okrem nich sme sa rozlúčili aj s učiteľmi Mgr. Darinou Flašárovou, Mgr. Vierou Butelovou, ktoré odchádzajú do dôchodku,  ale aj s PaedDr. Evou Lehotskou a Mgr. Martinom Vidiševským. Všetkým želáme ešte veľa zdravia a mnoho síl.

Počas slávnostného ukončenia školského roka boli  riaditeľom školy Mgr. L. Vjestom ocenení žiaci za výborný prospech, reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach i za rôzne aktivity.

Najlepšími žiakmi školy sa stali:

za I. stupeň Karin Machová 1.A

za II. stupeň Bianka Macková 8.B

Najúspešnejšími športovcami školy sa stali:

Jakub Eroglu 1.B a Alexandra Šestákova 4.B – I. stupeň

Jakub Ragan 9.B a Bianka Macková 8.B – II. stupeň

Všetkým želáme krásne prázdniny plné nových zážitkov.

 

Viac vo fotogalérii TU

 

1 18 19 20 21 22 29