Karneval na ľade

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 22.februára 2017 a tentokrát netradične – na ľade. Ľadová plocha zimného štadióna sa zaplnila vílami, princeznami, pirátmi i všelijakými inými rozprávkovými bytosťami. O zábavu sa starali usilovné pani učiteľky , ktoré v kostýmoch šašov mnohí ani nespoznali. Všetky deti sa veselo zabávali, šantili a tancovali. Najkrajších 21  masiek bolo v závere odmenených peknými vecnými cenami. Na všetkých ostatných čakala sladká odmena.

Viac vo fotogalérii

Malí Všetkovedkovia

Naši malí žiaci opäť uspeli. Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci 1. – 5.ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Milým prekvapením bolo 1.miesto našej malej prváčky, z 1.A triedy, Karinky Machovej, ktorá zároveň získala titul Všetkovedko školy v školskom roku 2016/2017.

Ďalšími Všetkovedkami sa stali:

Emka Muchová  2.A

Katka Šimková 2.A

Miško Demko 1.A

Ku krásnemu úspechu im srdečne blahoželáme!

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky

Základná škola, Školská 2, Michalovce, v zastúpení riaditeľa školy Mgr. L. Vjesta, dáva na vedomie, že v dňoch 31. 01  až 02. 02. 2017 vrátane bude prerušený výchovno-vzdelávací proces a prevádzka z dôvodu ochorenia chrípkou na základe metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 čl. 5 /ods. 2/.

Ani po prijatých opatreniach vyplývajúcich z usmernenia sa počet chorých žiakov neznížil počas sledovaného obdobia.

Prerušenie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach

 

Nástup do školy je 6. 02. 2017

Vianočné prianie

Zvončeky už zvonia
a ihličie vonia,
svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte,
v pohode ich prežívajte.

Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k Vám letí.
A keď rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.

V novom roku všetko naj,
len to po čom túžiš maj.
Šťastie, úspech,
lásku aj smiech,
niekedy aj kľud,
no a hlavne po celý rok v dobrom zdraví buď!

Vianočný turnaj – O POHÁR RIADITEĽA ŠKOLY

V našej škole ( ZŠ Školská 2)  zakladáme novú tradíciu, športovú súťaž Vianočný turnaj o pohár riaditeľa školy vo volejbale. Dnes 21.12.2016 prebehol prvý turnaj za účasti michalovských škôl. Dievčatá a chlapci  vehementne podporovali svoje družstvo tak silne, až sme vyhrali prvé miesto a pohár. Ocenili sa aj najlepší hráči jednotlivých družstiev. Za naše družstve Bianka Macková. Toto nádherné športové dopoludnie celá hala ocenila potleskom. Všetci sa tešíme na druhý ročník turnaja.

Viac vo fotogalérii

Oslavy konca kalendárneho roku 2016 žiackou samosprávou

Dňa 20. 12. 2016 sa žiaci našej školy opäť stretli na spoločnom zhromaždení, ktorú pripravila žiacka samospráva. Cieľom zhromaždenia bolo vyhodnotiť výsledky súťaženia žiakov za posledné obdobie a rozlúčiť sa so starým rokom. Úspechy, za ktoré boli udelené pochvaly, boli za umiestnenia v rôznych súťažiach a v správaní.

Pán riaditeľ udelil zvončeky mnohým žiakom a bolo za čo. No najväčšie  prekvapenie si pripravili žiaci sami sebe. S učiteľmi nacvičili vianočný program. Bola  to pastva pre oči.

Pohyb, spev, radosť sprevádzali celú hodinu nielen detských divákov, ale aj účinkujúcich. Za to môžeme poďakovať hlavne učiteľkám z ročníkov 1.-4. Odchádzali sme očarení a vytešený.

Viac vo fotogalérii

Vianočná burza žiakov

     Naša tradičná vianočná burza je tu znova. Tento rok nebola na chodbe, nachádzala v triede ročníkov 1.-4.  Učiteľky všetkých  prekvapili. Pripravili vianočnú burzu pre nás všetkých. Môžete si kúpiť mnohé výrobky, ktoré vyrobili žiaci svojpomocne alebo s pani učiteľkami. Vieme, že táto akcia prinesie mnoho dobrého. Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne podporili dobrú vec.

 

Viac vo fotogalérii

1 18 19 20 21 22 24