Geografická olympiáda – školské kolo

Dňa 14. 12. 2018 si žiaci 5. až 9. ročníka preverili získané vedomosti v školskom kole Geografickej olympiády. Úlohy vypracovávali  v teoretickej a praktickej časti.  Všetkým úspešným riešiteľom školského kola Geografickej olympiády blahoželáme. Na okresné kolo Geografickej olympiády postupujú títo  žiaci:

 

 

Jakub Dobiáš z 5. B triedy                                                                                         

Matej Karšňak zo 6. B triedy

Viliam Kurila z 8. B triedy. /MV/

Stromček dobrých skutkov

Dňa 12.12.2018 sme vzácnu návštevu mali, do 1.A predškoláci zavítali. S PERINBABOU , SNEHOVOU VLOČKOU a anjelikmi sa zoznámili, aj snehuliakov si postavili. O vianočnom stromčeku si príbeh vypočuli a na každú otázku odpoveď vedeli. Veľmi sa tešili, keď ho „srdiečkami s dobrými skutkami“  zdobili. Na záver im snehové vločky zatancovali a výstavku rozprávkových kníh ukázali.   /MA/

Viac vo fotogalérii TU

Vianočná ikebana

Súťaž v aranžovaní vianočnej ikebany sa konala 13. 12. 2018 v priestoroch jedálne školy. Zúčastnilo sa deväť tried ročníkov 5 až 9. Triedy sa prezentovali  v trojčlenných družstvách. Zvíťazil kolektív 8. A triedy, na druhom mieste sa umiestnili žiaci 9. A  a tretie miesto získala trieda 5. A.  Cenu riaditeľa školy získala 9.B. Tento rok boli  ikebany mimoriadne pekné, a preto všetci súťažiaci získali sladkú odmenu. Ikebany  sú vystavené vo vestibule školy. Pred prázdninami si nimi jednotlivé družstvá skrášlia svoje triedy./ZK/

Viac vo fotogalérii TU

PRÁVA DETÍ

 

Žiaci šiesteho ročníka si na hodinách občianskej náuky upevnili svoje poznatky o právach dieťaťa prostredníctvom ilustrovanej knihy UNICEF Práva dieťaťa.        Rozhodli sa priblížiť práva detí mladším žiakom našej školy vlastnými ilustráciami.      Ich prácu  ohodnotili žiaci 9. A  triedy. Vybrali najkrajšie ilustrácie, ktoré budú zverejnené na nástenke na hlavnej chodbe školy. Vybrali aj víťazné práce a odovzdali ceny.

Šiestakom ďakujeme a víťazom blahoželáme.

  1. miesto Právo na hru                                                      Ján  Dolinič
  2. miesto Právo na opateru pri postihnutí                            Lukáš  Tomko
  3. miesto Právo na výživu, bývanie a zdravotníctvo              Ela  Babinčáková
  4. miesto Právo na rovnosť                                                Vanessa Karchová
  5. miesto Právo na vzdelanie                                             Tobiás Jaščúr
  6. miesto Právo na zdravotnú starostlivosť                          Samuel Palinský

Dejepisná olympiáda – školské kolo

Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci 7. až 9. ročníka zúčastnili školského kola Dejepisnej olympiády, kde si svoje vedomosti z histórie preverilo 9 súťažiacich. V jednotlivých kategóriách najlepšie umiestnenie dosiahli žiaci: Martin Čuvan žiak 7.B triedy, Kamil Roháľ žiak 8.B triedy a Patrik Kačanovský žiak 9.A triedy.  Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole, ktoré ich čaká vo februári. /MV/

Slávnostný zápis prvákov do školskej knižnice

Decembrové dni pre deti plné očakávania  Mikuláša i sviatkov plynú určite veľmi pomaly.

No Mikuláš prišiel tohto roku do školskej knižnice dokonca skôr. 5. decembra navštívili naši prváci  prvýkrát školskú knižnicu. Oboznámili sa s prostredím  i pravidlami knižnice, prezreli si množstvo nových kníh a spoločne sme si prečítali rozprávku. Okrem sladkostí v balíčku, ktoré im Mikuláš medzi knihami ukryl, dostali aj jeden netradičný darček – čitateľský preukaz. Aj keď ešte deti nepoznajú každé písmenko, vypožičali si knihy, ktoré im rodičia určite radi prečítajú.

Veríme, že tento deň bol  motiváciou, aby sa stali pravidelnými návštevníkmi knižnice a rozvíjali záujem a lásku ku knihám a múdrosti, ktorá sa v nich ukrýva. /IS/

1 2 3 4 21