Deň matiek

Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamičku. Milú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke a ofúkla „boľačku“. Bola to ona, mama, ktorá si nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko.  Bola to ona, mama, ktorá  sledovala naše prvé krôčiky a vedela dať slovám najkrajšiu podobu. Jej slová boli vždy najláskavejšie, plné nehy. A práve za to všetko sa chceli naše detičky mamičkám poďakovať a podarilo sa im to na jednotku. Krásnymi piesňami, básničkami a tancami dokázali mamičkám, že ich nadovšetko milujú. Na konci čakalo na všetkých veľké prekvapenie v podobe obrovskej torty, na ktorej si všetci spoločne pochutnali.

Mgr. Milada Karšňaková

Fotogaléria TU

XIX. ročník školskej športovej olympiády

Dňa 11. 05. 2018 sa na našej škole uskutočnila v poradí XIX. športová olympiáda. Žiaci prišli v plnej zbroji vystrojení  nielen dobrou náladou, ale aj chuťou víťaziť.

Počasie našim plánom dokonale prialo, bolo slnečné až horúce dopoludnie, ktoré sa podpísalo aj na detských tváričkách.

Nadšenie a snaha zasúťažiť si, byť rýchlejší, dostať  sa vyššie a byť silnejším  ako v minuloročnej olympiáde, nás hnalo dopredu.

Tí najlepší si odniesli medaily, diplomy a my ostatní nádhernú spomienku na dnešný deň.

Fotogaléria TU

 

Mgr. Dominika Chvostaľová

Deň zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia.  Žiaci našej školy, spolu s ich učiteľmi, si pri tejto príležitosti pripravili rôzne aktivity.

Žiaci 1. – 4. ročníka si pozreli prezentáciu o recyklácii odpadkov, vypočuli si rozprávku o znečistení našej prírody odpadkami, naučili sa triediť odpadky pomocou tašiek na papier, plasty a sklo. Malé prváčky pomáhali pánovi riaditeľovi píliť drevo a ostatní žiaci zachytili kreslením na chodník  našu krásnu prírodu a zemeguľu.

Žiaci 5. – 9. ročníka si najprv pozreli prezentáciu zameranú na ochranu prírody a recykláciu odpadkov. Podľa jednotlivých ročníkov si žiaci vybrali témy – 5. roč. PAPIER, 6. roč. PLASTY, 7. roč. SKLO, 8. roč. KOVY a TETRAPAKY, 9. roč. GUMY- PNEUMATIKY.  Žiaci si vytvorili prezentácie a plagáty, ktoré sa odprezentovali medzi spolužiakmi. Plagátmi a výrobkami z odpadu sme vyzdobili interiér našej školy. Na záver sa všetci žiaci aj so svojimi pedagógmi vybrali do  okolia školy, kde zbierali odpad, aby aj takto pomohli matičke Zemi.

Medzinárodný deň Zeme sme oslávili naozaj dôstojne a aj tento rok sme nemalou mierou prispeli k zlepšeniu nášho životného prostredia. Všetkým žiakom a učiteľom ďakujeme za ich pozitívny prístup a snahu.

Mgr. Andrea Jankovyčová

 

Viac vo fotogalérii TU

Deň vody

V piatok 23. marca sme si spoločne na našej škole pripomenuli význam vody na planéte Zem pre život. Aj keď je oficiálny svetový Deň vody 22. marca, my sme sa tejto významnej a stále aktuálnej téme venovali v daný piatok. Žiaci boli oblečení v modrom a všetci sme sa tak trošku cítili ako kvapky vody. Spoločne sme vyzdobili priestory školy, kde prevládala modrá farba. Do aktivít boli zapojení žiaci všetkých ročníkov. Pripravené aktivity, prezentácie, projekty a vlastné zistenia o látke zvanej voda si žiaci navzájom prezentovali a referovali. Piataci na hodinách biológie pripravovali projekty na tému „Voda ako životný priestor organizmov.“ Šiestaci skúmali fyzikálne vlastnosti vody, siedmaci význam vody pre ľudský organizmus. Ôsmaci zisťovali tvrdosť vody na hodine chémie. Žiak Dárius Kysel nám názorne predviedol jednu z metód čistenia vody – filtráciu.

Ešte stále naše žiačky – deviatačky nás sprevádzali celou pripravenou akciou. Na školskej chodbe ponúkali ochutnávku rôznych druhov slovenských minerálnych vôd. Bol to skvelý deň, ktorý sme s niektorými žiakmi ešte zavŕšili exkurziou vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Chválime a ceníme si prácu každého, kto sa zapojil do aktivít na daný deň. Bolo super a na ďalší rok si to určite zopakujeme.

Mgr. Viera Čuvanová

Škriatkovia pomáhajú škôlkarom

Pošta! Pošta! Týmito slovami sa prihovoril škriatok Poštárik škôlkarom. Aj kamarátov so sebou vzal a spolu s nimi im balík odovzdal. Spoločne im úlohu dali, aby si knižky prečítali,  obrázky o škriatkoch nakreslili a pekné meno pre nich vymysleli. Škôlkari sa potešili aj záložkám, ktoré im škriatkovia darovali.

Mgr. Mária Adamová

Viac vo fotogalérii TU

1 2 3 4 16