Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky

Základná škola, Školská 2, Michalovce, v zastúpení riaditeľa školy Mgr. L. Vjesta, dáva na vedomie, že v dňoch 31. 01  až 02. 02. 2017 vrátane bude prerušený výchovno-vzdelávací proces a prevádzka z dôvodu ochorenia chrípkou na základe metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 čl. 5 /ods. 2/.

Ani po prijatých opatreniach vyplývajúcich z usmernenia sa počet chorých žiakov neznížil počas sledovaného obdobia.

Prerušenie bolo konzultované s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach

 

Nástup do školy je 6. 02. 2017