Orlie pierko

Lásku ku knihám prejavili naši prváci a deti z materskej školy na Školskej ulici v Michalovciach na spoločnom stretnutí , pod názvom Orlie pierko, ktoré zorganizoval Školský klub a Zemplínska knižnica GZ. Prváci ukázali, že čítanie kníh im je blízke.  Pekným plynulým čítaním z knihy sa predviedol prvák Miško Demko. Indiánsku tematiku doplnila krásna výstavka indiánskych kníh a predmetov a úlohy, ktoré boli deti pripravené.  V závere dopoludňajšieho stretnutia bola návšteva knižnice, ktorá sa nachádza v priestoroch našej školy.