Ochrana života a zdravia trochu inak

V dňoch 28.- 29.06.2017 prebiehal v našej škole nácvik OŽZ.

V stredu si v triedach žiaci upevnili  a zopakovali staré vedomosti, ktoré poznali už z minulých cvičení a doplnili novými. Pre zlé počasie v noci zo stredy na štvrtok  sme zostali v škole a v telocvični a na multifunkčnom ihrisku sme  upevnili svoje zručnosti a zároveň plnili podmienky získania Olympijského odznaku športovej všestrannosti.

Bol to fantastický zážitok pre všetkých.

 

Vo fotogalérii TU