Na stretnutí s Orlím Pierkom

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti deti zo školského klubu v spolupráci so ZKGZ a 3.A v novembri pripravili pre predškolákov  „Rozprávkové dopoludnie v škole“ pod názvom Orlie Pierko.

V indiánskej osade sa stretli s Orlím Pierkom a jeho sestričkou Srnôčkou. Spoločne si prečítali príbeh Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam a pozreli rozprávku Veľký úlovok. Zaujímavá bola pre deti aj výstavka, ktorej súčasťou boli rôzne mapy, fotografie i knihy. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí zo života Indiánov  a v tvorivých  dielňach si zhotovili indiánske čelenky.

Predškolákov potešilo aj pexeso, ktoré vyrobili deti zo školského klubu. Práca s detským čitateľom je veľmi vďačná, pretože majú úžasnú schopnosť stotožniť sa s hlavnými hrdinami i prostredím, v ktorom sa príbeh odohráva.

Na záver sa rozlúčili indiánskym pozdravom. /IS/