Kuba – dve tváre slobody

Žiaci II. stupňa sa dňa 05. 03. 2019 zúčastnili v rámci  celoštátneho vzdelávacieho projektu Svet okolo nás programu Kuba – dve tváre slobody.  Žiaci sa prostredníctvom zaujímavého videa, fotografií, schém, animácií doplnených autentickou hudbou  preniesli  na najväčší karibský ostrov na Kubu. Spoznali jej históriu, prírodu, charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život, problémy hospodárstva Kuby. Akcia bola prínosom tak pre pedagógov, ako aj žiakov. V závere programu bola diskusia kde žiaci kládli zaujímavé otázky. Organizátorom projektu ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé cestovanie po našej planéte.  /MV/